Stridens skönhet och sorg : appendix - register, resuméer och kompletterande texter

av Peter Englund

ISBN 9789127179981

Pris: 99:-

Stridens skönhet och sorg är i sin nya, utvidgade fembandsutgåva ett av de mest omfattande verk om första världskriget som publicerats i något land under senare tid. Greppet, skildringens bredd och graden av detaljer är unikt. Detta appendix har tillkommit för att ge den intresserade läsaren ytterligare ingångar i detta intrikata och hyllade verk.

Här återfinns ett sammanhållet register över de fem volymerna samt resuméer över samtliga kapitel. Dessutom kan läsaren ta del av texter av Peter Englund som speglar verkets tillkomst samt en översikt om vad som egentligen hände med de fyrtio människor vars enskilda öden bygger upp Stridens skönhet och sorg.

Historia

Share on Facebook Share on Twitter

Stridens skönhet och sorg : appendix - register, resuméer och kompletterande texter

av Peter Englund

ISBN 9789127179981

Pris: 99:-

Historia

Stridens skönhet och sorg är i sin nya, utvidgade fembandsutgåva ett av de mest omfattande verk om första världskriget som publicerats i något land under senare tid. Greppet, skildringens bredd och graden av detaljer är unikt. Detta appendix har tillkommit för att ge den intresserade läsaren ytterligare ingångar i detta intrikata och hyllade verk.

Här återfinns ett sammanhållet register över de fem volymerna samt resuméer över samtliga kapitel. Dessutom kan läsaren ta del av texter av Peter Englund som speglar verkets tillkomst samt en översikt om vad som egentligen hände med de fyrtio människor vars enskilda öden bygger upp Stridens skönhet och sorg.