Stridens skönhet och sorg 1918 : första världskrigets sista år i 88 korta kapitel

av Peter Englund

ISBN 9789127179950

Pris: 99:-

Det femte och avslutande bandet i Peter Englunds unika serie om första världskriget, berättad utifrån en mosaik av ögonvittnesskildringar, dagboksanteckningar och brev, har nu nått krigets sista och på många vis mest dramatiska år - 1918.

Historia

Share on Facebook Share on Twitter

Stridens skönhet och sorg 1918 : första världskrigets sista år i 88 korta kapitel

av Peter Englund

ISBN 9789127179950

Pris: 99:-

Historia

Det femte och avslutande bandet i Peter Englunds unika serie om första världskriget, berättad utifrån en mosaik av ögonvittnesskildringar, dagboksanteckningar och brev, har nu nått krigets sista och på många vis mest dramatiska år - 1918.