Kodnamn Onkel : den kvinnliga spionen som avslöjade nazisterna i Sverige

av Erika Schwarze

ISBN 9789179033026

Pris: 95:-

Den unga tyskan Erika Schwarze reser från Berlin till Stockholm i januari 1942 för att tjänstgöra på tyska legationens militära underrättelseavdelning. Snart kommer hon i kontakt med den svenska hemliga underrättelsetjänsten, C-byrån, som hon börjar samarbeta med. Hon blir svensk spion och får kodnamnet Onkel.
Schwarze medverkar till att C-byrån kan avslöja svenska naziagenter och hon förser underrättelsetjänsten med telegram i klartext så att koden för meddelanden mellan tyska legationen i Stockholm och Abwehr och Gestapo i Berlin hela tiden är aktuell.
Men agerandet är riskfyllt. Hon kan när som helst bli gripen av Gestapo. I september 1944 tvingas hon gå under jorden med hjälp av svensk säkerhetspolis.
Schwarzes Kodnamn Onkel är spännande som en agentroman.  

ERIKA SCHWARZE (1917 2003) var antinazist, och under senare delen av andra världskriget stationerad på tyska legationen i Stockholm. Hennes memoarer, Kodnamn Onkel, som först gavs ut 1993, ger en unik inblick i spionernas huvudstad, krigsårens Stockholm.  

JAN BERGMAN, som har skrivit för- och efterord, är författare och tv-producent. Under 1980-talet intervjuade han Schwarze vid flera tillfällen. Tidigare har han bland annat utkommit med Sekreterarklubben, om den svenska underrättelsetjänsten under kriget, samt romanen Sally och Nazistligan, med verklighetsbakgrund i efterkrigstidens Stockholm.

"en ytterst klarsynt och givande beskrivning av livet i Stockholm under andra världskriget, sett ur en ung och attraktiv kvinnas synvinkel."
Dagens Nyheter  

"livsfarliga och hjältemodiga uppdrag för freden och mot Hitlers stortyska ambitioner"
Norrländska Socialdemokraten

Historia

Share on Facebook Share on Twitter

Kodnamn Onkel : den kvinnliga spionen som avslöjade nazisterna i Sverige

av Erika Schwarze

ISBN 9789179033026

Pris: 95:-

Historia

Den unga tyskan Erika Schwarze reser från Berlin till Stockholm i januari 1942 för att tjänstgöra på tyska legationens militära underrättelseavdelning. Snart kommer hon i kontakt med den svenska hemliga underrättelsetjänsten, C-byrån, som hon börjar samarbeta med. Hon blir svensk spion och får kodnamnet Onkel.
Schwarze medverkar till att C-byrån kan avslöja svenska naziagenter och hon förser underrättelsetjänsten med telegram i klartext så att koden för meddelanden mellan tyska legationen i Stockholm och Abwehr och Gestapo i Berlin hela tiden är aktuell.
Men agerandet är riskfyllt. Hon kan när som helst bli gripen av Gestapo. I september 1944 tvingas hon gå under jorden med hjälp av svensk säkerhetspolis.
Schwarzes Kodnamn Onkel är spännande som en agentroman.  

ERIKA SCHWARZE (1917 2003) var antinazist, och under senare delen av andra världskriget stationerad på tyska legationen i Stockholm. Hennes memoarer, Kodnamn Onkel, som först gavs ut 1993, ger en unik inblick i spionernas huvudstad, krigsårens Stockholm.  

JAN BERGMAN, som har skrivit för- och efterord, är författare och tv-producent. Under 1980-talet intervjuade han Schwarze vid flera tillfällen. Tidigare har han bland annat utkommit med Sekreterarklubben, om den svenska underrättelsetjänsten under kriget, samt romanen Sally och Nazistligan, med verklighetsbakgrund i efterkrigstidens Stockholm.

"en ytterst klarsynt och givande beskrivning av livet i Stockholm under andra världskriget, sett ur en ung och attraktiv kvinnas synvinkel."
Dagens Nyheter  

"livsfarliga och hjältemodiga uppdrag för freden och mot Hitlers stortyska ambitioner"
Norrländska Socialdemokraten