I främsta linjen : reservfänrik under finska vinterkriget

av Dag Hemdal

ISBN 9789180185141

Pris: 99:-

I främsta linjen låter oss följa en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska övermakten under de svåra strider som utkämpades i slutet av finska vinterkriget, från Summa till Tali och senare vid Viborgska viken. Regementet som plutonen tillhörde kastades emot ryska elitförband som understödda av flygplan, stridsvagnar och kanoner trängde fram över Karelska näset mot Viborg.

Frontofficeren Dag Hemdal stred nästan hela tiden vid fronten, där det sovjetiska artilleriet skoningslöst besköt försvarsställningarna och genomförde oupphörliga pansaranfall.

Hemdals debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora psykiska och fysiska påfrestningarna som de unga reservofficerarna och deras manskap utsattes för.  

DAG HEMDAL (191365) var författare och journalist. Han medarbetade bland annat i Hufvudstadsbladet och Nya Pressen och skrev flera böcker. Boken utgavs under titeln Reservfänrik 1940 och kommer nu i en illustrerad nyutgåva.  

LARS ERICSON WOLKE, professor vid Försvarshögskolan, och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria, har skrivit ett förord till boken.

 "Krigsskildringar på svenska är tack och lov ovanliga. Därför blir Hemdals knappa prosa desto mer drabbande. Han var journalist, vilket märks. [...] Händelseförloppen precist skildrat. [...] Sentida ögon anar mycket mellan raderna. Men där lämnas vi - förfärande nog - åt vår egen fantasi."
Andreas Ericson, Svenska Dagbladet

"en både intressant och omväxlande bok"
Vasabladet  

"Vad Hemdal lyckats skapa är en övertygande bild av kriget sådant det var"
Nyland  

"god och verklighetstrogen bild av krigets hårda vardag"
Nya Argus

Historia

Share on Facebook Share on Twitter

I främsta linjen : reservfänrik under finska vinterkriget

av Dag Hemdal

ISBN 9789180185141

Pris: 99:-

Historia

I främsta linjen låter oss följa en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska övermakten under de svåra strider som utkämpades i slutet av finska vinterkriget, från Summa till Tali och senare vid Viborgska viken. Regementet som plutonen tillhörde kastades emot ryska elitförband som understödda av flygplan, stridsvagnar och kanoner trängde fram över Karelska näset mot Viborg.

Frontofficeren Dag Hemdal stred nästan hela tiden vid fronten, där det sovjetiska artilleriet skoningslöst besköt försvarsställningarna och genomförde oupphörliga pansaranfall.

Hemdals debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora psykiska och fysiska påfrestningarna som de unga reservofficerarna och deras manskap utsattes för.  

DAG HEMDAL (191365) var författare och journalist. Han medarbetade bland annat i Hufvudstadsbladet och Nya Pressen och skrev flera böcker. Boken utgavs under titeln Reservfänrik 1940 och kommer nu i en illustrerad nyutgåva.  

LARS ERICSON WOLKE, professor vid Försvarshögskolan, och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria, har skrivit ett förord till boken.

 "Krigsskildringar på svenska är tack och lov ovanliga. Därför blir Hemdals knappa prosa desto mer drabbande. Han var journalist, vilket märks. [...] Händelseförloppen precist skildrat. [...] Sentida ögon anar mycket mellan raderna. Men där lämnas vi - förfärande nog - åt vår egen fantasi."
Andreas Ericson, Svenska Dagbladet

"en både intressant och omväxlande bok"
Vasabladet  

"Vad Hemdal lyckats skapa är en övertygande bild av kriget sådant det var"
Nyland  

"god och verklighetstrogen bild av krigets hårda vardag"
Nya Argus