Militära misstag : från underskattning av motståndaren till överambitiösa planer

ISBN 9789177897668

Pris: 95:-

Endast ett steg skiljer det storslagna från det löjeväckande.

Så ska kejsar Napoleon ha sagt i december 1812 efter det misslyckade ryska fälttåget. Trots att Napoleon betraktades som sin tids skickligaste fältherre visade det ryska fiaskot att även han var kapabel till katastrofala missberäkningar.

Historien är full av exempel på militära ledare som fallit på eget grepp. General Custers kavalleri vid Little Bighorn, Röda armén i finska vinterkriget och Henri Navarre vid Ðiên Biên Phu hade det gemensamt att de missbedömde motståndare som i själva verket skulle visa sig överlägsna dem själva. Men underskattning är långtifrån den enda orsaken till militära misslyckanden genom tiderna.

I Militära misstag skriver historikern och författaren Hugo Nordland om ödesdiger oförsiktighet, feltänkt taktik, överambitiösa planer och strider som helt enkelt aldrig borde ha utkämpats. Berättelser om strategiska tankefel varvas med gripande skildringar av de människor som föll offer för sina ledares inkompetens.

Röster om boken:

»En bok med ett bra urval, som samtidigt triggar läsaren till eget tänkande.« Ölandsbladet

»Med spänstigt språk berättar Nordland om misstagen på slagfält som Gettysburg, Somme och Stalingrad ... Boken bygger på litteraturstudier och dess uttalade syfte är att vara underhållande - ett syfte som verkligen uppnås.« BTJ

Share on Facebook Share on Twitter

Militära misstag : från underskattning av motståndaren till överambitiösa planer

ISBN 9789177897668

Pris: 95:-

Endast ett steg skiljer det storslagna från det löjeväckande.

Så ska kejsar Napoleon ha sagt i december 1812 efter det misslyckade ryska fälttåget. Trots att Napoleon betraktades som sin tids skickligaste fältherre visade det ryska fiaskot att även han var kapabel till katastrofala missberäkningar.

Historien är full av exempel på militära ledare som fallit på eget grepp. General Custers kavalleri vid Little Bighorn, Röda armén i finska vinterkriget och Henri Navarre vid Ðiên Biên Phu hade det gemensamt att de missbedömde motståndare som i själva verket skulle visa sig överlägsna dem själva. Men underskattning är långtifrån den enda orsaken till militära misslyckanden genom tiderna.

I Militära misstag skriver historikern och författaren Hugo Nordland om ödesdiger oförsiktighet, feltänkt taktik, överambitiösa planer och strider som helt enkelt aldrig borde ha utkämpats. Berättelser om strategiska tankefel varvas med gripande skildringar av de människor som föll offer för sina ledares inkompetens.

Röster om boken:

»En bok med ett bra urval, som samtidigt triggar läsaren till eget tänkande.« Ölandsbladet

»Med spänstigt språk berättar Nordland om misstagen på slagfält som Gettysburg, Somme och Stalingrad ... Boken bygger på litteraturstudier och dess uttalade syfte är att vara underhållande - ett syfte som verkligen uppnås.« BTJ